PROMYŠLENÉ FINANCE.cz

Pojištění

V této části se podíváme na nejvíce diskutovanou oblast, a to je pojištění. Není totiž třeba pojišťovat všechna životní a majetková rizika. Pokud se totiž pojištění vhodně kombinuje s investicemi, tak je efektivita této kombinace pro většinu klientů více efektivní a do budoucna jim umožňuje více možností.

Zde jsou však uvedeny jen hlavní myšlenky v návaznosti na promyšlené a efektivní využívání v kombinaci s ostatními produkty. Podrobněji k jednotlivým produktům na webu RFPplus.cz.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Životní a úrazové pojištění

Nejdůležitějším aktivem člověka je jeho zdraví. Finanční prostředky z pojistného plnění v případě nemoci nebo úrazu samozřejmě nevrátí člověku zdraví, ale zmírní dopady této nepříznivé životní situace na rodinný rozpočet. Důležité je však promyšleně volit pojistnou ochranu, aby tak kryla důležité dopady zdravotních komplikací, tedy velké škody na zdraví, zejména vážné nemoci, invaliditu, trvalé následky úrazu či smrt. Naopak drobná rizika, jako jsou denní odškodné při úrazu, pracovní neschopnost či hospitalizace, není potřeba vždy pojišťovat, ale na tato rizika se dají vytvářet rezervy v konzervativních investicích v různých aktivech a v případě zdravotních problémů pak tyto prostředky okamžitě odčerpat a pokrýt jimi propad příjmů.

Chcete o životním a úrazovém pojištění a jednotlivých rizicích vědět více? Navštivte náš web RFPplus.cz nebo si domluvte schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte o zajištění životních rizik a nastavení životního pojištění podrobnosti.

Majetkové pojištění

U pojištění majetkových rizik je tomu obdobně jako u životního pojištění. Je vhodné tedy pojišťovat rizika rozsáhlého charakteru, tedy pojištění staveb, domácnosti či automobilu, kdy může dojít k velkým škodám na majetku. U pojištění drobných je na zvážení, jestli na tato rizika nevytvářet také rezervy v různých aktivech jako u životního pojištění. Vše je nutné volit dle individuálních potřeb jednotlivých klientů.

Chcete o majetkovém pojištění vědět více? Navštivte náš web RFPplus.cz nebo si domluvte schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte o zajištění majetku podrobnosti.

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany je druhem majetkového pojištění, proto pro něj platí stejná pravidla. Jedná se zpravidla o pojištění drobných škod, proto je zpravidla lepší na tato rizika vytvářet také úspory v různých aktivech.

Místo pojištění právní ochrany lze využít pro případ potřeby řešení právnických záležitostí zabezpečení právní ochrany od jiných společností, které nejsou pojišťovnami, ale soukromými subjekty a nabízejí balíčky právní ochrany s daným ročním objemem právnických služeb.

Chcete o odpovědnostním pojištění či zajištění právních záležitostí vědět více? Navštivte náš web RFPplus.cz nebo si domluvte schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte o zajištění odpovědnosti či právních služeb podrobnosti.

Obchodní partneři

Allianz pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

ČSOB pojišťovna, a.s.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.,

Direct pojišťovna, a.s.,

Generali Pojišťovna, a.s.

Komerční pojišťovna, a.s.

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group

MetLife pojišťovna a.s.

NN Životní pojišťovna, a.s.

Slavia pojišťovna a.s.

Uniqa pojišťovna, a.s.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2024
Poslední aktualizace: 8.1.2024