PROMYŠLENÉ FINANCE.cz

Investice

V této části se podíváme na tvorbu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých aktiv pro řešení různých životních fází a situací, a to ať se jedná o tvorbu dlouhodobých aktiv na penzi, ochranu vytvořeného majetku nebo jen vytváření rezerv pro čerpání kapitálu místo pojištění krátkodobých životních a úrazových rizik či drobných škod majetkového typu.

Růst investic do finančních, majetkových a věcných aktiv k udržení a také zvýšení životní úrovně v průběhu celého života nabírá na důležitosti. Důležité je však využívat investice promyšleně, tedy využívat individuálních výhod jednotlivých aktiv, neboť každé z nich má jinou charakteristiku a také potenciál. Některé investiční produkty jsou konzervativní či garantované, jiné naopak dynamické s vysokým potenciálem zhodnocení, ale také velkou kolísavostí či omezenou dostupností výběru finančních prostředků. Proto je nejdůležitější investice rozkládat do všech typů aktiv, a využít tak jejich protichůdné vlastnosti, aby zvolené investiční portfolio bylo v průběhu života vždy ziskové. Na druhou stranu je také důležité mít v případě nepříznivé životní situace možnost finanční prostředky z těchto investic rychle odčerpat či je přeměnit na jiná aktiva s vyšším potenciálem zhodnocení.

Zde jsou tedy uvedeny jen hlavní myšlenky v návaznosti na promyšlené a efektivní využívání v kombinaci s ostatními produkty. Podrobněji k jednotlivým podkladovým aktivům a možnostem investování do jednotlivých typů majetku navštivte PROMYŠLENOU INVESTICI.cz, kde naleznete podrobnosti.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Investice do finančních aktiv

Investice do finančních aktiv představují zejména investice do akcií, dluhopisů či nástrojů peněžního trhu, a to zejména v podílových fondech. Jsou to základní aktiva, která by měla být zastoupena v každém portfoliu jednotlivých investorů jako základní aktivum.

Chcete o investicích do finančních aktiv vědět více? Navštivte náš web PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz nebo si domluvte schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte o investování další podrobnosti.

Investice do majetkových a věcných aktiv

Investice do jiných než finančních aktiv si u investorů cestu teprve hledají. Základním pravidlem by ale mělo být to, aby každý investor měl nejen základní aktiva finančního typu, u kterých se doporučuje mít v zastoupení investičního portfolia, ale také majetková a věcná aktiva ve formě nemovitostí a také drahých kovů. Takto nastavené investiční portfolio totiž v oblasti nemovitostí nese konzervativní a dobře předpověditelný výnos bez velkých výkyvů. Naproti tomu v případě poklesu akciových fondů, kdy investoři zpravidla přesouvají část svých finančních aktiv do zlata, tak tato komodita růstem poptávky roste. Tato aktiva tak jdou zpravidla proti sobě a měla by být v investičním portfoliu určitě zastoupena.

Chcete o investicích do nemovitostí či drahých kovů vědět více? Navštivte náš web PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz nebo si domluvte schůzku s rodinným finančním poradcem a zjistěte o investování do věcných či majetkových aktiv podrobnosti.

Obchodní partneři

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

COLOSSEUM, a.s.

Conseq Investment Management, a. s.

DRFG a. s.

Generali Investments CEE,
investiční společnost, a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Moventum a.s.

NN Investment Partners, a.s.

UNIQA investiční společnost, a.s.

WOOD & Company Investiční společnost a.s.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023