PROMYŠLENÉ FINANCE.cz

Návrhy řešení

Autor projektu PROMYŠLENÉ FINANCE.cz tak na příkladu jednoho konkrétního klienta ukáže návrh řešení kombinace finančních produktů, která slouží k zajištění životních a majetkových rizik, k tvorbě krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých aktiv finančního a majetkového typu a s tím související zajištění důchodu v seniorském věku.

Michal, 35 let, podnikatel – truhlář, ve volném čase rekreačně sportuje, čistý příjem 25.000 Kč. Cílem by mělo být zajištění životních a majetkových rizik a tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv ve finančních, majetkových a věcných aktivech s důrazem na zajištění penze.

Michalův rodinný finanční poradce Martin, autor PROMYŠLENÉ FINANCE.cz a projektů RFPplus.cz a PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz ukáže na jednotlivých produktech jejich efektivní a promyšlené nastavení.

Michal dostal doporučení od poradce, aby 20 % ze svých příjmů odložil stranou a z těchto si pak zajistil životní rizika a vytvářel krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá aktiva. Michal mu však odpověděl, že 5.000 Kč nezvládne, že je ochoten do kombinace finančních produktů dát max. 4.000 Kč.

Tato část se upravuje

Tato část se upravuje s ohledem na dynamické změny ve světě financí.

Můžete se těšit na informace o tom jak pracujeme se zajištěním životních rizik, investováním do finančních, majetkových a věcných aktiv a s tím související tvorbu kapitálu pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Dále pak jak pracujeme s majetkovým pojištěním a snížením nákladů za energie.

Upozornění

Tento návrh či jiná doporučení projektu PROMYŠLENÉ FINANCE.cz jsou návrhy řešení autora tohoto projektu. Každý finanční poradce má pro určité životní situace a životní fáze různé názory a návrhy řešení. Může se tedy stát, že s autorem nebude on či někdo jiný souhlasit. Pokud v určitých oblastech zásadně nesouhlasíte, nebojte se ozvat a prokonzultovat tato řešení.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2023
Poslední aktualizace: 2.1.2023