PROMYŠLENÉ FINANCE.cz

Návrhy řešení

Autor projektu PROMYŠLENÉ FINANCE.cz tak na příkladu jednoho konkrétního klienta ukáže návrh řešení kombinace finančních produktů, která slouží k zajištění životních a majetkových rizik, k tvorbě krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých aktiv finančního a majetkového typu a s tím související zajištění důchodu v seniorském věku.

Michal, 34 let, podnikatel – truhlář, ve volném čase rekreačně sportuje, čistý příjem 25.000 Kč. Cílem by mělo být zajištění životních a majetkových rizik a tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv ve finančních, majetkových a věcných aktivech s důrazem na zajištění penze.

Michalův rodinný finanční poradce Martin, autor PROMYŠLENÉ FINANCE.cz a projektů RFPplus.cz a PROMYŠLENÁ INVESTICE.cz ukáže na jednotlivých produktech jejich efektivní a promyšlené nastavení.

Michal dostal doporučení od poradce, aby 20 % ze svých příjmů odložil stranou a z těchto si pak zajistil životní rizika a vytvářel krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá aktiva. Michal mu však odpověděl, že 5.000 Kč nezvládne, že je ochoten do kombinace finančních produktů dát max. 4.000 Kč.

PZN: loga obchodních partnerů fungují i jako odkazy na jejich webové stránky!

Zajištění životních rizik

Životní pojištění KOOP Perspektiva 7BN

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group

Michal dostal navrženo toto zajištění: pro případ smrti, invalidity II. a III. stupně a vážných onemocnění na 1.000.000 Kč do 50 let věku. V této době již bude mít vytvořeny rezervy v dalších níže uvedených produktech a pokryjí tak další životní rizika. Při prodloužení doby zajištění těchto rizik by tak zbytečně navyšovaly měsíční pojistné.

Pro případ úrazu by pak mohl být zajištěn na 500 Kč denního odškodného od 8. dne zpětně, 1.000.000 Kč pro případ smrti úrazem, 1.000.000 Kč pro případ trvalých následků úrazu od 0,1 % poškození s 6x progresí, dále pak 300 Kč pro případ hospitalizace od 1. noci nemocí i úrazem (s 2x progresí) a 300 Kč pracovní neschopnosti od 15. dne nemocí i úrazem (úraz zpětně). Pro případ dopravní nehody jsou všechna rizika s dvojnásobkem. Za tuto pojistnou ochranu by mohl platit 1.870 Kč měsíčně.

Na dotaz poradce, kolikrát měl v posledních 5 letech nějaký úraz nebo byl v pracovní neschopnosti delší než 14 dnů či hospitalizován, mu Michal odpověděl, že si v dílně jen provedl drobné poranění prstu, ale brzy začal zase pracovat. Proto mu poradce navrhl, ať zváží nepojištění krátkodobých rizik, na které si může průběžně vytvářet rezervy a v případě pojistné události si ihned peníze odčerpat. Toto zajištění by pak představovalo měsíční náklad 1.130 Kč (z krátkodobých rizik zůstává jen tělesné poškození při dopravní nehodě a hospitalizace). Toto se Michalovi zamlouvalo více, proto si vybral tuto variantu a uspořených 740 Kč bude investovat konzervativním způsobem viz dále a také dal na radu poradce a v životním pojištění nevytvářet žádný kapitál.

Energie

eCENTRE, a.s.

Pro optimalizaci nákladů za energie využívá Michal možností aukcí pro elektrickou energii a dodávky plynu, kdy každé dva roky vysoutěží spolu s ostatními odběrateli výhodnější cenu za tyto komodity, ušetří tak cca 1.000 Kč měsíčně.

Financování bydlení

Komerční

Michal financoval své bydlení hypotečním úvěrem od KB s pětiletou fixací a 30letou splatností. V době fixace se pak rozhodne podle úrokových sazeb na trhu, zda-li použije část finančních, věcných a majetkových investic na umoření části hypotéky nebo bude dále pokračovat ve splácení.

Když Michal řešil financování bydlení, tak se šel zeptat do své banky, jestli mu poradce dobře poradil a v bance mu řekli, ať si hypotéku nenastavuje na tak dlouho, že více přeplatí, proto si nechal spočítat hypotéku i na 20 let, protože by to přece nějak zvládl. Když se ale s poradcem ještě jednou potkali, tak ten mu vysvětlil, že je lepší hypotéku splácet co nejdéle a uspořené finance investovat, kapitál zvětšit a pak zaplatit hypotéku přeci jenom dříve nebo splácet po celou dobu a nechat si kapitál na penzi. Dalším jeho argumentem bylo to, že splácet více může kdykoliv, ale méně nikdy, proto se dohodli, že místo splatnosti 20 let a splátky 6.000 Kč využije 30letou splatnost s měsíční splátku 4.370 Kč a rozdíl budou dále reinvestovat do dalších aktiv - to Michalovi také umožní do budoucna více možností.

Promyšlené úspory

Michal tak celkem díky radám poradce ušetřil za energie, splátku hypotéky a také vedení běžného účtu (viz další bod) cca 2.700 Kč, které může dále reinvestovat a zvýšit tak jejich hodnotu v čase. S poradcem se pak dále domluvili, že rozloží tyto uspořené peníze na více hromádek. Místo 4.000 Kč měsíčně, které byl ochoten odkládat, se mu měsíční investice do těchto produktů navýšila na 6.700 Kč.

Krátkodobé a střednědobé rezervy/investice

Krátkodobé rezervy

Pro každodenní platby využívá Michal běžný a podnikatelský účet KB, který využívá ke splácení hypotéky a na vedení podnikatelských aktivit.

Equa bank, a.s.

Ostatní běžné transakce a také spořicí účet má v Equa Bank, protože nemusí řešit poplatky a ani výběry z bankomatů. Spořicí účet je také zdarma a má oproti běžnému účtu zajímavou úrokovou sazbu. Na běžném účtu tak zůstávají jen prostředky na trvalé příkazy a malá rezerva na platby nepravidelné, na spořicím účtu pak leží krátkodobá rezerva (do 1 roku). Celkem tak uspoří min. 100 Kč měsíčně, které může dále reinvestovat.

Kreditní karty

Diners Club CS, s.r.o.

Michal využívá kreditní karty Diners Club jako prostředků k nákupu různých běžných plateb v podnikání a osobním životě tak, že je vždy v bezúročném období (až 45 a 60 dní) vrací a využívá tak bezúročné půjčky. Je to také rezerva k případnému pokrytí neočekávaného výpadku příjmu, který se pak v následujícím měsíci opět srovná.

U karty Diners Club také využívá celoročního cestovního pojištění pro sebe a rodinu, případně další spolucestující do zahraničí jako pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a dalších připojištění za velice výhodných cenových podmínek, které mu samostatné cestovní pojištění nenabídne.

Střednědobé investice

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.  DRFG, investiční společnost, a.s.

Místo krytí krátkodobých životních rizik Michal uspořené peníze ve výši 700 Kč a 1/3 z vygenerovaných úspor (tedy 900 Kč) měsíčně investuje do realitního fondu se stabilním konzervativním zhodnocením a minimálními náklady a v případě životních komplikací si finanční prostředky okamžitě odčerpá a může tak pokrýt výpadek příjmů. Po 5 letech, pokud nebude čerpat finanční prostředky, má k dispozici 106.000 Kč, které může použít pro reinvestici do dalších aktiv.

Dlouhodobé investice a zajištění penze

Penzijní spoření/připojištění

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní spoření/připojištění má Michal jen na 300 Kč měsíčně u Penzijní společnosti České pojišťovny a nepřemýšlí nad jeho navýšením. Z důvodu větší variability raději část financí přesune stejně jako u dalších úspor do finančních, majetkových a věcných aktiv, kde získá větší výši kapitálu a také větší disponibilitu. U tohoto produktu prozatím může využít možností výsluhové penze.

Investice do finančních hodnot

Michalovi tedy po zajištění životních rizik a tvorby krátkodobých a střednědobých úspor, zůstává 3.600 Kč měsíčně, které rozdělí na dvě hromádky do finančních a věcných aktiv.

Conseq Investment Management, a. s.

Investice do otevřených podílových fondů Michal realizuje do produktu Horizont Invest od společnosti Conseq Investment Management. Jedná se o produkt se zamykáním zisků a cílovou dobou do 70 let věku (teoretický odchod do důchodu). Zde investuje 1.800 Kč měsíčně, jedná se o dynamické portfolio. Samozřejmostí je možnost výběru a také možnost přerušení placení – tento typ zajištění se tak stává značně variabilním.

Investice do věcných a majetkových hodnot

EKKA-Gold s.r.o. a zlatý plán

Zbylých 1.800 Kč měsíčně investuje do věcných hodnot spočívajících v investicích do fyzického zlata formou spořícího plánu u společnosti Ekka-Gold. Tuto investici bere jako uchovatele hodnoty v případě neočekávaného chování finančních trhů či světové ekonomiky, neboť mu poradce sdělil informaci, že drahé kovy jdou zpravidla proti aktivům finančním. V současné době ponechává drahé kovy uložené v trezoru firmy.

Win Win Solutions a.s.

Část finančních rezerv investoval Michal jako zápůjčku společnosti Win Win Solutions s různými cílovými dobami a ta se zabývá poskytováním kapitálu obchodníkům na jejich nákup a prodej. Jedná se tedy o investici do reálného obchodu, na jehož realizaci se podílí Michal garantovaným měsíčním výnosem 1 % a také jeho průběžnou měsíční výplatou, jenž dále reinvestuje.

Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti

ČSOB pojišťovna, a.s.

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě Michal využívá jako součást pojištění domácnosti u ČSOB pojišťovny. Dále pak využívá pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - povinné ručení a havarijní pojištění svého automobilu u Kooperativy pojišťovny včetně pojištění nezaviněné nehody, připojištění skel a dalších asistenčních služeb. Toto pojištění každý rok aktualizuje tak, aby náklady na toto pojištění byly co nejmenší.

Plány do budoucna

Do výše uvedené kombinace produktů bude dále Michal investovat průběžně minimálně 20 % svých čistých příjmů či další úspory. To mu umožní vytvořit dostatečnou pojistnou ochranu až do svých 50 (75) let, kdy již budou převládat investice ve finančních, majetkových i věcných aktivech a které pokryjí případná další rizika. Zbylá část bude činit dostatek financí pro zajištění vlastního důchodu s minimální podporou státu. Toto základní pravidlo odkládat si 20 % ze svých příjmů mu tak umožní zajistit nejdůležitější životní rizika a zajistit se v průběžném i seniorském věku tak, aby reálná výše zajištění a jednotlivých aktiv byla vždy dostatečná.

  • Líbí se mi toto řešení rodinného finančního poradce a chci vědět více o kombinaci těchto finančních produktů.
  • Rád bych se dozvěděl/a o možnostech spolupráce s autorem tohoto projektu v oblasti rodinného finančního poradenství.

Upozornění

Tento návrh či jiná doporučení projektu PROMYŠLENÉ FINANCE.cz jsou návrhy řešení autora tohoto projektu. Každý finanční poradce má pro určité životní situace a životní fáze různé názory a návrhy řešení. Může se tedy stát, že s autorem nebude on či někdo jiný souhlasit. Pokud v určitých oblastech zásadně nesouhlasíte, nebojte se ozvat a prokonzultovat tato řešení.

©Ing. Martin SVOBODA 2015-2021
Poslední aktualizace: 1.1.2021